Kemikalije

Nudimo široki raspon laboratorijskih kemikalija i reagensa različite kvalitete proizvođača Carl Roth - za analizu, istraživanje i proizvodnju. Specijalni reagensi za histologiju, mikrobiologiju, kromatografiju, elektroforezu, molekularnu biologiju i biokemiju zaokruđuju našu paletu kemikalija. Kako bismo zadovoljili sve vaše potrebe nudimo i kemikalije i reagense drugih proizvošača: Merck, Biolife, TTT, Kemika i dr.