PHOENIX INSTRUMENT GmbH

magnetske mješalice - mješači (overhead stirrer) - rotatori - roleri - tresilice - vortex - rotacijski evaporatori - pipetori - pH metri - konduktometri - multimetri - inkubatori - sušionici - vodene i suhe kupelji

DOWNLOAD KATALOGA

›› Nastavi čitati

ADVANTAGE-LAB GmbH

sušionici, inkubatori -  CO2 inkubatori -  peći za žarenje - autoklavi - cirkulatorne vodene kupelji - ultrazvučne kupelji - vodene kupelji - vodene kupelji sa tresilicom - tresilice - centrifuge - laboratorijski hladnjaci i zamrzivači - magnetske miješalice - UV-lampe - mikropipete

 _KATALOG 2017_

                       
DOWNLOAD KATALOGA

›› Nastavi čitati